บริการของเรา

บริการของเรา

เราพร้อมให้บริการ ผลิตงาน , ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกล , ชิ้นส่วนต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม, ชิ้นส่วนยานยนต์ , งานสำหรับยึดจับตรวจเช็คชิ้นงาน ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยงานดังกล่าวได้ใช้กระบวนการการผลิตด้วยขั้นตอนต่างๆ เช่น การเจาะ การกัด การกลึง การคว้าน การปาด โดยใช้เครื่อง CNC Machining Center และเครื่อง CNC Lathe ในการผลิตหลัก

เบอร์โรงกลึง CNC พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนี่ยริ่ง พาร์ท รับกลึงงาน CNC 086-309-0816 คุณพงศกร : 086-309-0816
เบอร์โรงกลึง CNC พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนี่ยริ่ง พาร์ท รับกลึงงาน CNC 083-110-1560 คุณเกศราภรณ์ : 083-110-1560