เกี่ยวกับเรา

ประวัติ บริษัท พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนี่ยริ่ง พาร์ท จำกัด

        บริษัท พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนี่ยริ่ง พาร์ท จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ได้ดำเนินงานด้านการผลิตงาน, ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกล, ผลิตงานชิ้นส่วนต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม, ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, ผลิตงานสำหรับยึดจับตรวจเช็คชิ้นงานให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท  โดยงานดังกล่าวได้ใช้กระบวนการผลิตที่มีขั้นตอนต่างๆเช่นการเจาะ การกัด การกลึง การคว้าน การปาด การต๊าปเกลียว เป็นต้น โดยกระบวนการดังกล่าวจะใช้เครื่องจักร CNC Machining Center และเครื่องกลึง CNC เป็นเครื่องจักรหลักในการผลิตโดยมีเครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูงในการตรวจสอบชิ้นงาน นอกจากนี้บริษัทฯยังมีทีมงานผู้ชำนาญงานในการทำงานอย่างมืออาชีพและมุ่งเน้นนำเทคโนโลยีระดับสูงมาช่วยในการทำงานให้ทันสมัย มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการจัดการการผลิตและการตรวจสอบชิ้นงาน มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบาย “คุณภาพคืองานของเรา” 


นโยบาย บริษัท พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนี่ยริ่ง พาร์ท จำกัด

        บริษัท พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนี่ยริ่ง พาร์ท จำกัดมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้ให้บริการ ผลิตงาน, ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกล, ผลิตงานชิ้นส่วนต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม, ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตงานสำหรับยึดจับตรวจเช็คชิ้นงานให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท มุ่งเน้นนำเทคโนโลยีระดับสูงมาช่วยในการทำงานให้ทันสมัย มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการจัดการการผลิตและการตรวจสอบชิ้นงาน มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า


นโยบายคุณภาพ บริษัท พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนี่ยริ่ง พาร์ท จำกัด

        บริษัท พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนี่ยริ่ง พาร์ท จำกัดให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพเป็นอย่างยิ่งมุ่งเน้นการผลิตงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงตามระบบ“ ISO9000 / 2015” ภายใต้นโยบาย “คุณภาพคืองานของเรา” 

เบอร์โรงกลึง CNC พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนี่ยริ่ง พาร์ท รับกลึงงาน CNC 086-309-0816 คุณพงศกร : 086-309-0816
เบอร์โรงกลึง CNC พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนี่ยริ่ง พาร์ท รับกลึงงาน CNC 083-110-1560 คุณเกศราภรณ์ : 083-110-1560