โรงกลึง CNC ปทุมธานี

โรงกลึงปทุมธานี

โรงกลึงปทุมธานี บ.พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท ขยายตลาดสู่เขตปทุมธานี

บ.พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท เป็นโรงกลึงปทุมธานี ที่มุ่งมั่นจะเป็นผู้ให้บริการที่ดีในงานกลึง cncในเขตปทุมธานี บริษัทมุ่งมั่นที่จะตอบสนองตามความต้องการลูกค้าที่กำลังหา โรงกลึงcnc ที่อยู่ในเขตปทุมธานีและบริเวณใกล้เคียง บริษัทให้บริการกลึงอะไหล่ชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์ กลึงงานตามแบบ กระบวนการที่โรงกลึงปทุมธานี ใช้ได้แก่ การกลึง ดัด ปาด เจาะ คว้าน ต๊าป เป็นต้น

โรงกลึงปทุมธานี บ.พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท สามารถตอบสนองลูกค้าในเขตปทุมธานี และบริเวณใกล้เคียงด้วยความฉับไว ลูกค้าค้าสามารถติดต่อกับบริษัทซึ่งเป็นโรงกลึงปทุมธานี ได้ง่าย อีกทั้งยังเป็น >โรงกลึงปทุมธานี ที่มีเครื่องจักรที่ทันสมัย เป็นโรงกลึง ปทุมธานี ที่ทำงานอย่างมืออาชีพ รับประกันการส่งงานทันเวลา เป็นโรงกลึง  ปทุมธานี ที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของงานเป็นสำคัญ

โรงกลึงปทุมธานี บ.พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท เป็นโรงกลึงปทุมธานี ที่ได้มาตรฐานการรับรอง ISO9001/2015 เป็นโรงกลึงcnc ปทุมธานี ที่มีการผลิตที่ครบวงจร เป็นโรงกลึง  ปทุมธานี ทีมีผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการทำงานโรงกลึงปทุมธานี มากกว่า 10 ปี

โรงกลึง cnc ปทุมธานี บ.พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท กลึงงานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานกลึงและงานกัด โรงกลึงปทุมธานี สามารถรับงานหลายพันหลายหมื่นชิ้น จนถึงหลักสิบชิ้นได้ โรงกลึงปทุมธานี สามารถกลึงงานได้หลากหลายวัสดุ เช่น เหล็ก เหล็กหล่อ ทองเหลือง ทองแดง สแตนเลส พลาสติกวิศวกรรม อลูมิเนียม เป็นต้น

ขยายตลาดสู่จังหวัด ปทุมธานี

บ.พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท เป็นโรงกลึงcnc ที่มุ่งมั่นจะเป็นผู้ให้บริการที่ดีในงานกลึงcnc ในจังหวัดปทุมธานี บริษัทมุ่งมั่นที่จะตอบสนองตามความต้องการลูกค้าที่กำลังหา โรงกลึงcnc ที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานี  และบริเวณใกล้เคียง บริษัทให้บริการกลึงอะไหล่ชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์ กลึงงานตามแบบ กระบวนการที่โรงกลึง cnc จังหวัดปทุมธานี  ใช้ได้แก่ การกลึง ดัด ปาด เจาะ คว้าน ต๊าป เป็นต้น

โรงกลึงจังหวัดปทุมธานี   บ.พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท สามารถตอบสนองลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี และบริเวณใกล้เคียงด้วยความฉับไว ลูกค้าค้าสามารถติดต่อกับบริษัทซึ่งเป็นโรงกลึง cncจังหวัดปทุมธานี  ได้ง่าย อีกทั้งยังเป็น โรงกลึงปทุมธานี   ที่มีเครื่องจักรที่ทันสมัย เป็นโรงกลึง cncจังหวัดปทุมธานี  ที่ทำงานอย่างมืออาชีพ รับประกันการส่งงานทันเวลา เป็นโรงกลึงcnc จังหวัดปทุมธานี ที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของงานเป็นสำคัญ

โรงกลึงจังหวัดปทุมธานี   บ.พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท เป็น โรงกลึง cncจังหวัดปทุมธานี  ที่ได้มาตรฐานการรับรอง ISO9001/2015 เป็นโรงกลึง cncจังหวัดปทุมธานี  ที่มีการผลิตที่ครบวงจร เป็นโรงกลึง cncจังหวัดปทุมธานี  ทีมีผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการทำงานโรงกลึงcnc จังหวัดปทุมธานี มากกว่า 10 ปี

โรงกลึงปทุมธานี   บ.พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท กลึงงานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานกลึงและงานกัด โรงกลึง cncจังหวัดปทุมธานี  สามารถรับงานหลายพันหลายหมื่นชิ้น จนถึงหลักสิบชิ้นได้ โรงกลึง cncจังหวัดปทุมธานี สามารถกลึงงานได้หลากหลายวัสดุ เช่น เหล็ก เหล็กหล่อ ทองเหลือง ทองแดง สแตนเลส พลาสติกวิศวกรรม อลูมิเนียม เป็นต้น

นโยบายโรงกลึงCNC พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนี่ยริ่ง พาร์ท จำกัด

โรงกลึงCNC พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนี่ยริ่ง พาร์ท จำกัดมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้ให้บริการ ผลิตงาน, ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกล, ผลิตงานชิ้นส่วนต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม, ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตงานสำหรับยึดจับตรวจเช็คชิ้นงานให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท มุ่งเน้นนำเทคโนโลยีระดับสูงมาช่วยในการทำงานให้ทันสมัย มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการจัดการการผลิตและการตรวจสอบชิ้นงาน มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

โรงกลึงปทุมธานี บ.พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท เป็นโรงกลึง cncปทุมธานีที่ได้มาตรฐานการรับรอง ISO9001/2015 เป็นโรงกลึง cncปทุมธานี ที่มีการผลิตที่ครบวงจร เป็นโรงกลึงปทุมธานี ทีมีผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการทำงานโรงกลึงcnc ปทุมธานี มากกว่า 10 ปี

โรงกลึงปทุมธานี บ.พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท กลึงงานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานกลึงและงานกัด โรงกลึงcnc ปทุมธานี สามารถรับงานหลายพันหลายหมื่นชิ้น จนถึงหลักสิบชิ้นได้ โรงกลึง cncปทุมธานี สามารถกลึงงานได้หลากหลายวัสดุ เช่น เหล็ก เหล็กหล่อ ทองเหลือง ทองแดง สแตนเลส พลาสติกวิศวกรรม อลูมิเนียม เป็นต้น

คำถามที่พบบ่อยโรงกลึงปทุมธานีพงศ์ทอง

ปัจจัยที่มีผลต่อราคางานงกลึงCNC มีอะไรบ้างคะ
สามารถทำงานที่มีความละเอียดได้ระดับไหนคะ
การชำระเงินเป็นเงินสดหรือว่าเครดิตคะ
บริษัทฯ มีการรับประกันสินค้าให้มั๊ยคะ และ ถ้าเกิดกรณีสินค้ามีความเสียหายเกิดขึ้น จะมีการเคลมสินค้าให้ หรือไม่คะ
โรงกลึงปทุมธานีพงศ์ทอง พี เอ็นจิเนี่ยริ่ง พาร์ท จำกัด มีบริการเสริมอะไรบ้างคะ นอกเหนือจากการกลึง การกัดงาน

ทางเรามีบริการการเลื่อยชิ้นงาน และ ชุป Zn+ (ชุปขาว) เพิ่มเติมครับ

เบอร์โรงกลึง CNC พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนี่ยริ่ง พาร์ท รับกลึงงาน CNC 086-309-0816 คุณพงศกร : 086-309-0816
เบอร์โรงกลึง CNC พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนี่ยริ่ง พาร์ท รับกลึงงาน CNC 083-110-1560 คุณเกศราภรณ์ : 083-110-1560