เครื่องกลึง

เบอร์โรงกลึง CNC 086-309-0816 คุณพงศกร : 086-309-0816
เบอร์โรงกลึง CNC 083-110-1560 คุณเกศราภรณ์ : 083-110-1560